top of page

SEIRIOL CARDIAC DEFIBRILLATORS 

DEFIB MAP.png

1. Stryd y Castell Castle Street (under the arch / dan y bwa)

2. Canolfan Hamdden Beaumaris Leisure Centre

3. Mynedfa’r Maes Parcio “Green” Car Park entrance

4. Caffi “Happy Valley” Cafe

5. Gorsaf dân Fire Station

6. Eglwys St. Mary and St. Nicholas Church

7. Ysgol Gynradd Beaumaris

8. ABC Service Station

9. Henllys Golf Club

10. HPB Henllys

11. Canolfan Gymunedol Llanfaes Community Centre

12. Canolfan Gymunedol Pont Y Brenin Community Centre

13. CPD Llangoed FC

14. Ysgol Llangoed School

15. Neuadd Bentref Llangoed Village Hall

16. Coedwig Terrace, Penmon

17. The Pines, Penmon

18. Gwylwyr y Glannau Trwyn Penmon Point Coastguard

19. Glanrafon

20. Maes Gwyn, Llanddona

21. Yr Hen Ysgol Llanddona Old School

22. Beack Kiosk, Llanddona

23. Llansadwrn

24. Ysgol Llandegfan School

25. Neuadd Plwyf Llandegfan Parish Hall

26. Llyn Jane 27. Gorsaf dân Porthaethwy Menai Bridge Fire Station

bottom of page