top of page

Apêl Bws Mini

Sesiynau “Paned a Sgwrsio” i Ddysgwyr Cymraeg

yn Ardal Seiriol 

Dewch i ymuno â sesiwn “paned a sgwrs” cyfeillgar a chroesawgar yn ardal Seiriol.

Cynhelir o leiaf tair sesiwn bob wythnos. Mae’n gyfle gwych i ddod i ymarfer eich Cymraeg gyda dysgwyr eraill a Chymry Cymraeg. Agored i bawb: croeso i bawb o ddechreuwyr pur i ddysgwyr uwch!

   Neuadd Bentref Llanddona             Dydd Mawrth   13:30 - 15:00  

   Neuadd Blwyf Llandegfan                Dydd Iau             10:00 - 11:30

   Canolfan Hamdden Biwmares       Dydd Gwener    11:00 - 12:00  

bottom of page