top of page

Cynllun Tro Da Seiriol

 

Os ydych yn byw yn Ward Seiriol - Biwmares, Llandegfan, Llanddona, Llanfaes, Llangoed, Llansadwrn a Phenmon - efallai y bydd y Cynllun Troi Da yn gallu eich helpu.

 

Wedi'i sefydlu gan Gynghrair Seiriol mae'r gwasanaethau a gynigir gan y Cynllun yn cael eu darparu gan wirfoddolwyr ac yn cynnig cymorth i unrhyw berson sy'n byw yn Ward Seiriol a allai, oherwydd salwch, analluedd neu ryw angen arall, elwa o'r cymorth sydd ar gael.

 

Mae amcanion y Cynllun yn cynnwys mynd i'r afael ag unigrwydd a hyrwyddo lles ac annibyniaeth.

Mae ein gwasanaethau yn cynnwys:-

 

Darparu cludiant fel mynd â chleientiaid i'w meddygfa, ysbyty neu apwyntiadau gofal iechyd eraill a chasglu presgripsiwn o fferyllfeydd lleol

Cefnogi pobl i gael mynediad i ddigwyddiadau cymdeithasol cymunedol, dosbarthiadau ymarfer corff, clybiau ac ati 

Cefnogi unigolion i ddatblygu sgiliau digidol fel defnyddio'r rhyngrwyd 

Os ydych chi'n teimlo y gallai'r Cynllun fod o gymorth i chi, ffoniwch

 

01248 305 014 

9yb-5yp Llun-Gwener 

 

Byddwn yn trefnu ymweliad cartref i drafod eich anghenion.

 

Os hoffech ymuno â'r tîm o wirfoddolwyr mae nifer o feysydd 

Gallwch helpu gyda hyn, ffoniwch ni!

376534407_816006210527787_9114881224612036468_n.jpg
bottom of page