top of page

Mae’r Gynghrair yn rhedeg Cynllun Tro Da Seiriol, Bws Mini Cymunedol Seiriol, ac yn gweithio’n agos gyda hybiau cymunedol a phrosiectau eraill gan gynnwys Cwlwm Seiriol. Cliciwch ar yr eiconau isod i weld mwy o fanylion.

 

Mae Cynghrair Seiriol yn croesawu unrhyw syniadau, cyfraniadau, a sylwadau. Manylion cyswllt:

Email:

ctdseiriolgts@gmail.com

 

Tel:

(01248) 811 200

Post:

Cynghrair Seiriol Alliance

Canolfan Beaumaris

Rating Row

Beaumaris

LL58 8AL

bottom of page