top of page

Cludiant Cymunedol

Mae Cynllun Tro Da Seiriol yn seiliedig ar yr egwyddor bod gwirfoddolwyr yn gwneud "tro da" i helpu unigolion, teuluoedd neu grwpiau ag anghenion a nodwyd sy'n byw yn Ardal Seiriol. Mae Ardal Seiriol yn cynnwys Biwmares, Llandegfan, Llansadwrn, Llanddona, Llangoed, Llanfaes, a Phenmon. 

Mae'r Cynllun yn darparu nifer o wasanaethau, gan gynnwys trafnidiaeth gymunedol:

  • mynd â chleientiaid i'w meddygfa, ysbyty, ac apwyntiadau gofal iechyd eraill

  • mynd â chwsmeriaid i weithgareddau cymdeithasol

 

Mae'r gwasanaethau cludiant cymunedol yn cael eu darparu gan wirfoddolwyr. Mae gennym 3 math o gerbyd:

  • Bws mini 17 sedd

  • Cludo 7 sedd holl-drydanol i bawb Nissan e-NV200 o bobl 

  • Ceir preifat sy'n eiddo i wirfoddolwyr 

 

Gellir darparu cludiant 7 diwrnod yr wythnos yn ôl yr angen, yn dibynnu ar argaeledd gwirfoddolwyr.

I gael unrhyw wasanaeth gan gynnwys cludiant cymunedol mae angen i chi gofrestru gyda'r Cynllun. Mae cofrestru am ddim ac nid yw'n eich ymrwymo i ddefnyddio'r cynllun yn fwy nag y dymunwch. 

 

01248 305 014 

9yb-5yp Llun-Gwener 

Mae Cynllun Tro Da Seiriol yn cael ei redeg gan Gynghrair Seiriol. Mae'r Gynghrair yn sefydliad sy'n cael ei redeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr sy'n gwasanaethu'r cymunedau yn Ardal Seiriol, ac mae'n gwbl ddi-elw. Fodd bynnag, er mwyn i Gynllun Tro Da Seiriol redeg, mae'n rhaid i ni godi tâl am gludiant cymunedol, i dalu costau gwirfoddol, cerbydau a gweinyddol. 

 

Mae croeso hefyd i ymholiadau ynghylch defnyddio ac argaeledd y bws mini 17 sedd a chludwr pobl 7 sedd gan sefydliadau cymunedol lleol. Mae'r ddau gerbyd wedi'u lleoli yng Nghanolfan Hamdden Biwmares a gellir cael rhagor o wybodaeth gan

Ffôn: 01248 811200 neu e-bostiwch: enquiries@canolfanbeaumaris.org.uk

Os hoffech ymuno â'r tîm o wirfoddolwyr mae nifer o feysydd 

Gallwch helpu gyda hyn, ffoniwch ni!

 

bottom of page