top of page

 Aelodaeth Cynghrair Seiriol

Mae Cynghrair Seiriol yn elusen gofrestredig (Rhif Elusen 1192222) ac wedi ei sefydlu fel Sefydliad Corfforedig Elusennol (CIO). Mae'r elusen yn cael ei rhedeg gan fwrdd ymddiriedolwyr a'r datblygiadent a gwasanaethau Cynghrair Seiriol gan fforwm o aelodau. 

 

Board o Trusti

Ar hyn o bryd mae 9 trusties Pwy yw:

John Alwyn Rowlands MBE

John Alun Foulkes

Diana Bell

Janet Eileen Owens

Stephen MacVicar

Ifan Morgan

Robert William Townsend

Barbara Williams

Robert Macaulay

Forum

Mae holl aelodau Cynghrair Seiriol yn aelodau y Fforwm. 

Mae aelodgall fod yn unigolyn, yn gorff corfforaethol neu sefydliad anghorfforedig. Rhaid iddynt naill ai fyw neu weithio yn ardal Seiriol. Aelodau presennol y Fforwm yw:

Swyddogion yr elusen

Ymddiriedolwyr yr elusen

Cynrychiolydd ar ran pob cymuned yn ardal Seiriol gan gynnwys y pedwar Cyngor Tref a Chymuned

Cynrychiolydd ar ran Canolfan Hamdden Biwmares

Cynrychiolydd ar ran Medrwn Môn

Cadeirydd neu gynrychiolydd dynodedig ar ran pob Pwyllgor Llywio

Aelodau ychwanegol naill ai'n cynrychioli eu hunain neu sefydliadau eraill sy'n weithredol yn ardal Seiriol​

Ceir manylion llawn yn yr elusenCyfansoddiad

Mae bwrdd yr ymddiriedolwyr a'r Fforwm yn cyfarfod yn rheolaidd i hyrwyddo siartiau gwrthrych elusennol

4627847004.png

Ward Seiriol

Ward Seiriol

bottom of page